top of page

Algemene voorwaarden & Privacy en cookie policy

Privacybeleid Enlace Dance Studio – laatst aangepast op 5-10-2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops, privélessen en andere activiteiten die door Enlace Dance Studio georganiseerd worden in het jaar 2019/2020. 

 

Enlace Dance Studio behoudt zich het recht om in individuele gevallen zelf een beoordeling te maken en van deze voorwaarden af te wijken, de voorwaarden blijven van kracht op overige gevallen.

 

Voor een goed verloop van de lessen wordt u verzocht op tijd aanwezig te zijn.

 

Bij verhindering of voortijdige beëindiging van de cursus wordt het lesgeld niet terugbetaald en verrekening van het lesgeld met een volgende cursus is niet mogelijk. Wij behouden het recht om hier in individuele gevallen een uitzondering op te maken.

 

De dansschool is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel dat is ontstaan voor, tijdens of na de les of salsa dansavonden. 

 

Cursisten met een lichamelijke beperking, die mogelijk een belemmering kan vormen voor het volgen van de lessen, dienen dit vooraf aan de docent aan te geven.

 

Wij streven erna om tijdens de cursus een goede verdeling man vrouw te hebben. Dit is echter niet altijd mogelijk en wij garanderen niet dat u altijd een partner heeft tijdens de lessen, we zorgen er wel d.m.v. rouleren, “hulpheren” en indien nodig zelf mee te dansen voor dat dit probleem ondervangen wordt. We kunnen hier geen garantie voor bieden.

 

Enlace Dance Studio behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname aan een cursus, zonder opgaaf van redenen.

 

Inschrijvingen zijn pas definitief na voldoening van het volledige lesgeld. Betalingen dienen voor aanvang van de tweede les van een cursus te zijn voldaan. Dit kan middels bankoverschrift. Het is niet mogelijk om op de locaties van de dansschool te pinnen.

 

Zolang het volledige cursusgeld niet is voldaan, bestaat er geen recht op deelname aan de cursussen van Enlace Dance Studio. Wij staan u in goed vertrouwen toe om de eerste twee lessen deel te nemen.

 

Deelname na inschrijving aan (een deel van) een cursus maakt de inschrijving definitief en schept de verplichting tot voldoening van het volledige cursusgeld.

 

De dansschool behoudt zich het recht voor een cursus voor aanvang te annuleren. In dat geval vervalt de betalingsverplichting van de cursist en vindt er eventuele restitutie van het lesgeld plaats.

Indien door omstandigheden (Ziekte, overmacht, vakantie) niet aan een volledige cursus kan worden deelgenomen dient het volledige cursus geld betaald te worden. Wij behouden het recht om hier in individuele gevallen een uitzondering op te maken.

 

De dansschool is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens of rond de activiteiten van de dansschool. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van de dansschool, of de locaties waar de cursussen van de dansschool worden gegeven, door toedoen van een cursist zullen op deze cursist worden verhaald.

Privacy
Enlace Dance Studio respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze activiteiten1) zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 

 

In deze privacy policy geven we duidelijk en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. Hieronder geven we informatie over de soorten gegevens die we verzamelen en de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken. Enlace Dance Studio is in alle gevallen onderworpen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houd in dat we ten minste: 

 

  • Persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonlijke gegevens worden beschreven in dit privacy beleid

  • Verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal vereist zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

  • Vragen om uw toestemming, als we het nodig hebben, voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  • Gepaste technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen

  • Persoonlijke gegevens niet aan andere partijen door geven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  • Zich bewust zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, dit aanwijzen en respecteren. 

 

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Enlace Dance Studio zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze actviteiten1). Betrokken zijn: Het Enlace Dance Studio team bestaande uit Jolien Dabekaussen, Andreas Cohnen, Simone Gulikers, Rik Bohnen, René Linders, Celine Beaumont, Petra Dabekaussen en Marian Delbressine.

 

Definities 

 

‘Website’: de website http://www.enlacedancestudio.nl/ inclusies alle onderliggende pagina’s op welke deze privacy verklaring van toepassing is.

 

‘Enlace Dance Studio’: Enlace Dance Studio KVK 66257409, eigenaar van deze website. 

 

Acceptatie van gebruiksvoorwaarden

 

Door de website, de materialen en informatie die deze bevat te betreden erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen, begrijpt, accepteert en ermee instemt dat u wettelijk verbonden bent aan dit Privacy beleid. 

Enlace Dance Studio gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 

  • Als u zich inschrijft voor een activiteit1), hebben we uw naam en e-mailadres nodig om uw inschrijving definitief te maken en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Als u zich bij Enlace Dance Studio inschrijft voor een activiteit1) bewaren we uw gegevens zodat we netjes kunnen bijhouden hoeveel activiteiten1) u bij ons gedaan heeft. 

 

Enlace Dance Studio behoud zich het recht deze informatie drie jaar na afronding van activiteiten te bewaren. Dit omdat Enlace Dance Studio de ervaring heeft dat mensen binnen deze drie jaar geneigd zijn terug te komen voor eventuele vervolg activiteiten.

 

De verplichte financiële administratie word door Enlace Dance Studio 10 jaar bewaard.  

 

Communicatie

Wanneer u een e-mail, Facebook Message, iMessage, Whatsapp, sms of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde drive. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 

Enlace Dance Studio mag persoonlijke informatie gebruiken voor marketing en promotie doelstellingen, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het plaatsen van Instagram en Facebook posts en het plaatsen van promotie video’s. 

 

Enlace Dance Studio behoud zich ook het recht op verzenden van nieuwsbrieven, maar alleen na uw toestemming. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Hier kunt u ook uw opgeslagen gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. U kunt ook altijd uw uitschrijving mailen naar info@enlacedancestudio.nl

 

Persoonlijke gegevens van mogelijke klanten of geïnteresseerden worden door Enlace Dance Studio verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 

  • Verstrekking van informatie in de vorm van gerichte contacten.

  • De basis voor deze persoonlijke informatie is: Mondelinge toestemming, uitgifte van een visitekaartje en / of via een connectie of vraag via e-mail, Facebook (Message), Instagram, iMessage, Whatsapp, sms of andere berichten kanaal.

 

Voor de bovenstaande doeleinden kan Enlace Dance Studio u de volgende persoonlijke informatie vragen:

 

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres. 

 

Enlace Dance Studio verkoopt uw gegevens niet

Enlace Dance Studio zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

Cookies.

Enlace Dance Studio kan cookies op uw computer, tablet of smartphone plaatsen.

 

Een cookie is een tekstbestand dat door onze webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden op unieke wijze gegenereerd en aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in hetzelfde domein dat de cookie op uw computer heeft geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren.

 

De belangrijkste doelen van cookies die door Enlace Dance Studio worden gebruikt, zijn om u gemak te bieden en u tijd te besparen. Enlace Dance Studio zal cookies gebruiken om het inloggen te automatiseren, personalisatie mogelijk te maken, uw verplaatsing via de site te vergemakkelijken en ons in staat te stellen het gebruik van de site te meten.

 

Houd er rekening mee dat door het verwijderen of uitschakelen van toekomstige cookies uw gebruikerservaring wordt beïnvloed en dat u mogelijk niet kunt profiteren van bepaalde functies van onze website.

 

Beveiliging 

Enlace Dance Studio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. De website van Enlace Dance Studio maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en de google docs (deze wordt gebruikt voor het inschrijfformulier). Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of google docs, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Let op dat wanneer u wilt dat wij al uw gegevens verwijderen, ook uw downloadrechten van digitale lesmaterialen komen te vervallen.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing die u van ons ontvangt omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen, in te zien, te verwijderen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@enlacedancestudio.nl

 

 

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Enlace Dance Studio, KVK: 66257409  Jolien Dabekaussen, info@enlacedancestudio.nl, 0610248909. 

1)         Onder activiteiten worden alle door Enlace Dance Studio georganiseerde lessen, workshops, feestjes, bootcamps en andere dans gerelateerde activiteiten verstaan.

bottom of page